Lettergrootte:

Gemeentewapen van Bunschoten

Door Arie ter Beek (herdruk ouder artikel), geplaatst op 27 maart 2015

Gemeentewapen BunschotenHet wapen dat door de gemeente Bunschoten wordt gevoerd is bij alle inwoners bekend. De gouden adelaar met het halve kruis op een blauwe achtergrond is immers het beeldmerk van de gemeente. De betekenis van dit wapen en haar oorsprong zijn minder of in het geheel niet bekend. In de loop der tijd is hiernaar wel gegist, maar tot een juiste conclusie heeft dit nog niet geleid.
In dit artikel wordt na een algemene inleiding beschreven wat er in de diverse archieven en andere bronnen over dit wapen is opgenomen. Of dit tot de enig juiste conclusie zal leiden? Voor 100% zeker is dit niet. Wat in ieder geval wel duidelijk zal worden is dat de kleuren van het huIdige gemeentewapen niet de oorspronkelijke kleuren zijn.
Daarnaast zal ook aandacht worden geschonken aan een ander "Bunschoter" wapen, namelijk het wapen dat eens door het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldendijk werd gevoerd.

Lees meer

Ontgonnen grond

geplaatst op 09 juni 2016

Het ontstaan van Bunschoten is al geruime tijd voer voor discussie. Ik zal u niet vermoeien met een uiteenzetting van de diverse theorieën. Slechts één gegeven is echt van belang: Bunschoten ontstond ten tijde van de laatmiddeleeuwse ontginningen. In opdracht van de Bisschop van Utrecht werd het moerassige Eemland bewoonbaar gemaakt. Aan de Veenestraat heeft archeologisch onderzoek voor het eerst een inzicht gegeven in de ontwikkeling van Bunschoten vlak ten zuiden van de laatmiddeleeuwse stadsuitleg.

Lees meer