Lettergrootte:

Gebouwd Erfgoed

geplaatst op 10 februari 2014

Van de oorspronkelijke bebouwing van de gemeente Bunschoten is niet veel bewaard gebleven. Van voor het jaartal 1850 dateren slechts twee kerkgebouwen, enkele boerderijen en hier en daar nog wat restanten in de vorm van gevels van voor het overige flink vernieuwde gebouwen. Dat betekent dat de meest waardevolle bebouwing dateert uit de periode vanaf 1850 tot ongeveer 1950 met een enkele uitschieter van na 1950 uit de zogenaamde wederopbouwperiode. Daarbij moet gedacht worden aan de Maranathakerk, het wijkgebouw en de visrokerij op de Oostmaat.

De historische bebouwing bestaat vooral uit (voormalige) boerderijen en (vissers-) woningen. Die panden liggen voornamelijk langs de historische bebouwingsassen Veenestraat, Dorpsstraat, Molenstraat, in Spakenburg, in Eemdijk en aan de Zevenhuizerstraat.

Lees meer

Historische Geografie

geplaatst op 10 februari 2014

De historische geografie richt zich op de wijze waarop het cultuurlandschap in de loop van de tijd is ontstaan en ontwikkeld. Zij heeft betrekking op zaken die door de mens in het verleden in het landschap zijn gecreëerd en die het karakter van een gebied bepalen. De historische geografie legt de nadruk op elementen uit het historische cultuurlandschap en hun onderlinge ruimtelijke samenhang. Ook de ruimtelijke samenhang van gebouwen binnen de streek speelt in de historische geografie een belangrijke rol.

Lees meer

Archeologisch Erfgoed

geplaatst op 10 februari 2014

archeologische vondstBunschoten is een historisch interessante gemeente. De laatste jaren leren we mede dankzij archeologisch onderzoek steeds meer over het verleden van ons dorp. Op het grondgebied van de gemeente zijn diverse terreinen en gebieden van archeologische waarde aangewezen.

In de eerste plaats zijn dat de stadsweiden rond de oude stad Bunschoten waarvan het westelijke deel al in 1967 een beschermde status kreeg op grond van de Monumentenwet. Het gebied is met name van belang vanwege de aanwezigheid van de contouren van de onvoltooide middeleeuwse stad Bunschoten en daarbij behorende werken.

Daarnaast zijn er op het grondgebied meer plaatsen die vanuit archeologisch oogpunt van belang zijn. Dat zijn vooral de dekzandruggen aan de westzijde van de bebouwing tussen de Vaartweg en de Westdijk. Ook op andere plaatsen in het poldergebied zijn gebieden aanwezig die van groot belang kunnen zijn vanwege hun archeologische verwachtingswaarde.

In en rond de bebouwde kom zijn gebieden aanwezig die vanwege hun bebouwingsgeschiedenis van belang kunnen zijn. In gevallen waarin wijzigingen plaatsvinden in de bodemstructuur is het noodzakelijk hiernaar onderzoek te doen. Daarnaast is er de voormalige Zuiderzee met het botterwrakkenkerkhof.

Lees meer

Varend Erfgoed

geplaatst op 10 februari 2014

Historische vaartuigen hebben een belangrijk aandeel in het cultuurhistorisch beeld van Nederland. Plaatselijk vervullen historische vissersschepen in het gebied rond de Oude Haven voor een zeer belangrijk deel het aanzien van Spakenburg. Samen met historische bebouwing rond de Oude Haven roepen de schepen tastbare herinneringen op aan de tijd dat Spakenburg nog een vissersdorp was.

Lees meer

Herdenkings- en grafmonumenten van de oorlog

geplaatst op 27 maart 2015

Er zijn diverse herdenkings- en grafmonumenten in de gemeente Bunschoten.

Lees meer