Lettergrootte:

Varend Erfgoed

Historische vaartuigen hebben een belangrijk aandeel in het cultuurhistorisch beeld van Nederland. Plaatselijk vervullen historische vissersschepen in het gebied rond de Oude Haven voor een zeer belangrijk deel het aanzien van Spakenburg. Samen met historische bebouwing rond de Oude Haven roepen de schepen tastbare herinneringen op aan de tijd dat Spakenburg nog een vissersdorp was.

De havens van Spakenburg boden van oudsher vrijwel uitsluitend een ligplaats aan de vissersschepen. Slechts voor een enkel vrachtscheepje was Spakenburg de thuishaven. Met het verdwijnen van de visserij verdwenen langzaam maar zeker tientallen botters uit de haven. Met uitzondering van enkele stalen kotters van vissers, die op een moderne manier probeerden zich als visser te handhaven, kwam er niets voor in de plaats. Met het toenemen van de waterrecreatie op de randmeren, kwam er behoefte aan ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Een bijzondere categorie daarin vormden de schippers die de oude vissersvaartuigen als recreatievaartuig gingen gebruiken. Daarmee kwam een tegengestelde beweging op gang waardoor weer een flink aantal historische schepen ligplaats hebben ingenomen in de Oude Haven. Door deze als een museumhaven te benoemen, is duidelijk geworden dat hierin alleen plaats is voor historische schepen.

Commentaar / Reacties ()