Lettergrootte:

Gebouwd Erfgoed

Van de oorspronkelijke bebouwing van de gemeente Bunschoten is niet veel bewaard gebleven. Van voor het jaartal 1850 dateren slechts twee kerkgebouwen, enkele boerderijen en hier en daar nog wat restanten in de vorm van gevels van voor het overige flink vernieuwde gebouwen. Dat betekent dat de meest waardevolle bebouwing dateert uit de periode vanaf 1850 tot ongeveer 1950 met een enkele uitschieter van na 1950 uit de zogenaamde wederopbouwperiode. Daarbij moet gedacht worden aan de Maranathakerk, het wijkgebouw en de visrokerij op de Oostmaat.

De historische bebouwing bestaat vooral uit (voormalige) boerderijen en (vissers-) woningen. Die panden liggen voornamelijk langs de historische bebouwingsassen Veenestraat, Dorpsstraat, Molenstraat, in Spakenburg, in Eemdijk en aan de Zevenhuizerstraat.

De boerderijen zijn van het langgerekte type waarbij woning en stal onder een dak zijn ondergebracht. De voor het weidebedrijf noodzakelijke opslag van hooi vond plaats in een hooiberg met een voor Nederland unieke kapvorm, direct bij de boerderij. De meeste boerderijen hebben een rechthoekige plattegrond met een zadeldak over de hele lengte. In enkele gevallen is de boerderij voorzien van een woning, waarvan de kap evenwijdig aan de weg loopt en de kap van het stalgedeelte daar haaks op staat. De verschillende woningen zijn over het algemeen van een eenvoudige architectuur. Maar juist de verschillen in situering, kapvorm, nok- en goothoogte en detailleringen maken deze woningen karakteristiek. Ondanks of juist dankzij hun eenvoud, geven zijde gemeente een geheel eigen gezicht.

Naast boerderijen en woningen bestaat de bebouwing van de gemeente uit enkele herenhuizen, gebouwen met een openbare functie en bedrijfsgebouwen. Binnen de laatste categorie vormen de hooibergen een belangrijk onderdeel.

Commentaar / Reacties (0)